Nauka języka holenderskiego w Holandii | Zapisz się na kurs
15556
page-template-default,page,page-id-15556,checkout,courses,profile,become_a_teacher,bridge,learnpress,learnpress-page,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Zapisz się na kurs

Imię i Nazwisko
E-mail
Telefon
Wybór miasta
Wybór języka
Adres do faktury
Data urodzenia
Uwagi
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia kursu, związanej z nim administracji oraz celów marketingowych V-Taal Kursy językowe oraz, że zapoznałem się/zapoznałam się z obowiązującym regulaminem.

Regulamin

Regulamin kursów języków językowych  V-Taal

Firma V-Taal Kursy językowe, powstała w 2011 roku, w Holandii.

Misją firmy jest zapewnienie jej klientom poczucia niezależności,komfortu i swobody w posługiwaniu się wybranym przez klienta językiem.

1. Szkoła  V-Taal Kursy językowe zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu językowego, zapewnia odpowiednia kadrę, program nauczania, warunki lokalowe i bazę dydaktyczną do przeprowadzenia kursu.Szczegółowy harmonogram kursu zostanie ustalony wspólnie ze słuchaczami na pierwszych zajęciach.

2. Gwarancją zapisu jest wpłata zaliczki w wysokości €50, w dniu zapisu.Pozostała kwotę Słuchacz zobowiązuje się uiścić w pierwszym tygodniu zajęć. Gotówką lub przelewem na rachunek: NL75 INGB 0006 0796 97.

3. Czasowa nieobecność uczestnika na kursie z jakiejkolwiek przyczyny nie uprawnia do zwrotu lub zmniejszenia wysokości opłaty, dotyczy to również przerwania uczęszczania na kurs z jakichkolwiek przyczyn. Niemożliwe jest przerwanie kursu i ponowne rozpoczęcie go w innym terminie.

4. Jeśli lekcja nie odbędzie się z winy szkoły ( choroba, wypadki losowe), zostanie ona odrobiona w uzgodnionym wspólnie ze słuchaczmi terminie

5. Kursant jest zobowiązany do aktywnego udziału w kursie. Punktualnego przychodzenia na zajęcia. Odrabiania prac domowych, powtarzania zagadnień z lekcji. Minimalny czas pracy własnej( poza lekcją)przy optymalnych zdolnościach kursanta to 3,5 godziny tygodniowo. Program kursu zakłada optymalne zdolności i aktywność kursanta, w przeciwnym wypadku niemożliwa jest realizacja zamierzonego programem celu.

6. Kursant wyraża zgodę na gromadzenie przez szkołę V-Taal danych osobowych i korzystanie z nich w kontaktach z Kursantem i niezbędnych celach marketingowych. V-Taal nie udostępnia danych osobowych Słuczacza żadnym innym firmom.

7. Uczestnik kursu wyraża zgodę umieszczania zdjęć zrobionych w trakcie zajęć  V- Taal w celach reklamowych V-Taal, w przeciwnym wypadku uprasza się o kontakt z info@vtaal.com.